Nasze produkty są zgodne z dyrektywą UE 2009/48/WE i odpowiadają wymogom normy PN-EN 71.
 Każda zabawka posiada znak CE.