Ruchy!Wraz ze wzrostem naszego dziecka zwiększa się również jego potrzeba aktywności ruchowej i motorycznej. O tym, że ruch to zdrowie, nie trzeba nikogo przekonywać. Aktywność fizyczna wspiera rozwój kostno-stawowy, a także uświadamia dziecku położenie poszczególnych części ciała w przestrzeni. Zabawy ruchowe przygotowują do współdziałania, wprawiają w dobry nastrój, ale także dyscyplinują. Wymagają koncentracji, utrzymania równowagi i umiejętności skoordynowania ruchów.
RUCHY!  to zabawka składająca się z 15 drewnianych krążków z wybranymi ćwiczeniami gimnastycznymi, inspirowanymi pozycjami jogi. Bawić się można na wiele sposobów: 

 • uczestnicy gry losują na zmianę krążki z ćwiczeniami (dla siebie lub kolejnego zawodnika) i je wykonują
 • tworzymy sekwencję ruchów z dowolnej ilości krążków, a następnie odtwarzamy ją według ułożonego wzoru lub z pamięci
 • uczestnik losuje jeden krążek, wykonuje ruch i odwraca krążek, kolejna osoba powtarza czynność, dodatkowo jako pierwsze wykonując ćwiczenie poprzednika (z pamięci); zabawa trwa do momentu, aż wyczerpią się krążki w puli lub jeden z graczy pomyli kolejność
 • każdy z uczestników zabawy losuje krążek z ćwiczeniem, jego zadaniem jest utrzymanie wylosowanej pozycji przez wskazany wcześniej czas (np. 30 sekund)
 • pomoc można wykorzystać jako formę krótkiej rozgrzewki przed zajęciami sportowymi: jedna osoba losuje wyznaczoną ilość krążków i wszyscy wykonują określone ćwiczeniami
 • zabawa może być stosowana jako ćwiczenia śródlekcyjne, które będą urozmaiceniem dla wielogodzinnej, wymuszonej pozycji ciała i sprawią, że mózg będzie pracował z nową energią – dzieci losują dla siebie po 1 krążku, a następnie wykonują określoną liczbę powtórzeń danego ćwiczenia lub pozostają we wskazanej pozycji w wyznaczonym czasie.